top of page

โรคเท้าปุก(clubfoot)

 

         เป็นโรคที่พบว่ามีความผิดปกติของเท้า เป็นมาตั้งแต่กำเนิด อาจเกิดจากตัวมันเอง หรือเป็นกลุ่มอาการร่วม(คือ มี เท้าปุก พบร่วมกับควาผิดปกติอื่นๆ) หากเจอภาวะนี้ ต้องตรวจหาความผิดปกติอื่นร่วมด้วย

          ปกติ โรคนี้ จะถูกคัดกรองโดยคุณหมอเด็กที่มาดูแลเจ้าตัวน้อยตั้งแต่แรกคลอดกันอยู่แล้ว ดังนั้น เกิดมาปุ๊บ เราก็จะรู้ปั๊บเลย และจะดำเนินการรักษาต่อไป

          เป็นโรคที่เท้าจะมีลักษณะงู้เข้าด้านใน (equinocavovarus) ดังรูปประกอบนะ เป็นข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้

          หากพบ การรักษาส่วนใหญ่ จะเป็นดังขั้นตอนดังต่อไปนี้(ขอยก Protocol การรักษาตามแนวของ Prof Ponseti เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน นะครับ)

          เจอปุ๊บสิ่งที่ต้องทำ คือการ จัดท่าและใส่เฝือก โดยทำเป็น serial casting คือ นัดกันสัปดาห์ละครั้ง ดัดแล้วเปลี่ยนเฝือกไปเรื่อยๆ จนรูปเท้าเข้าที่ ส่วนใหญ่ประมาณ 6 เฝือกครับ เราจะเข้าสู่กระบวนการที่ 2 คือ ยืดเอ็นร้อยหวายและใช้รองเท้าอุปกรณ์เสริม(desnis brown splint)

ถ้ารักษาเร็ว ผลการรักษาดี


           ถ้าปล่อยใว้ไม่ทำอะไร ความผิดรูปจะแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆ และมีความยากลำบากในการรักษา ดังนั้นภาวะนี้ควรรีบทำการรักษาทันทีเมื่อสงสัยว่าเป็น

รีบพามาให้คุณหมอกระดูกหรือหมอเด็กท่านดูนะครับ

เท้าปุกรักษาได้

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

เท้าปุก เป็น 1 หรือ 2 ข้างก็ได้

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

การได้รับการรักษาเร็ว รักษาภาวะนี้ได้จริง

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

รูปแบบการดัดเท้าหลังจากผ่าตัดยืดเอ็นร้อยหวายแล้ว ต้องใส่อุปกรณ์แบบนี้ไประยะหนึ่งครับ

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
bottom of page