top of page

แจ้งข่าวคลินิกปิดเดือน กค 2562​

คลินิกปิดให้บริการ 26-27 กค 2562 เนื่องจากหมอติดภารกิจงานประชุมทางวิชาการ คลินิกเฉพาะทางรักษาเท้าและข้อเท้า กระดูกและข้อทั่วไป...

แจ้งข่าวคลินิกเปิดช่วงวันหยุดเดือน กค 2562​

อาสาฬหบูชา(16 กค 2562 )เข้าพรรษา(17 กค 2562 ) ​คลินิกเปิดพิเศษ 1300-2000 น ติดต่อสอบถาม Tel 092125922 คลินิกเฉพาะทางรักษาเท้าและข้อเท้า...

แจ้งข่าวดี : เปิดให้บริการเพิ่มทุกวันเสาร์

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจกับแพทย์กรกช คลินิกจึงเพิ่มเวลาการให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0900-1700 น จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

bottom of page