top of page

        Website นี้ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง คนไข้และหมอ เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สงสัยติดขัดตรงไหน สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ

มาตรการดูแลป้องกันเรื่อง COVID 19

1 ทางคลินิกมีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่เป็นพิเศษ ทุกวัน ทั้งก่อนและหลัง เปิดให้บริการ

2 บริการเจลล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าและออกจากคลินิก

3 จัดพื้นที่นั่ง ที่คลินิกใหม่ ลดความแออัด

4 กรณี พื้นที่ด้านในเต็ม ผู้ป่วยและญาติ สามารถนั่งรอด้านหน้า หรือ ร้านอาหาร ก๊ะ ด้านข้างคลินิกได้เนื่องจากเป็นพื้นที่โล่ง มีหลังคา แต่อากาศถ่ายเทสะดวก

5 สามารถติดต่อประสานเรื่องรับยาเพื่อรักษาต่อเนื่อง ทางโทรศัพท์ได้ (ขอสงวนสิทธิให้คนไข้เดิมที่หมอเคยตรวจ หากเป็นคนไข้ใหม่ ยังจำเป็นต้องตรวจร่างกายนะครับ)

6 วันเวลาเปิดปิด เหมือนเดิม

ด้วยความปรารถนาดี

หมอกรกช

นพ กรกช มะลิวรรณกุล
  • อาจารย์แพทย์สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์(กระดูกและข้อ) รพ สงขลานครินทร์ 

  • วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ม สงขลานครินทร์

  • เชี่ยวชาญพิเศษด้านเท้าและข้อเท้า จาก Nara Medical University, Japan

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ คลินิกกระดูกและข้อหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

การรักษาเรื่องกระดูกและข้อเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อน ด้วยการตรวจที่ละเอียด เครื่องมือที่ทันสมัย ความใส่ใจที่มีให้ จึงมั่นใจได้ทุกครั้งในการมารักษาที่นี่

Opening Hours:

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ปิด

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

09.00-17.00

13.00-17.00

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งคลินิก

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ คลินิกกระดูกและข้อหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

Update!

เพิ่มการให้บริการในวันเสาร์

0900-1700 น

บริการของเรา
  • ตรวจสุขภาพ กระดูกและข้อ

  • ตรวจสุขภาพเฉพาะทางด้านเท้าและข้อเท้า

  • รักษาภาวะผิดปกติ เจ็บป่วย ทางกระดูกและข้อทั่วไป

  • รักษาภาวะผิดปกติ เจ็บป่วย เฉพาะทางด้านเท้าและข้อเท้า

  • จำหน่ายอุปกรณ์เสริม เพื่อรักษาอาการผิดปกติที่เท้าและข้อเท้า เช่น นิ้วคด โก่ง เท้าแบน เป็นต้น

  • จำหน่ายรองเท้าแตะ รองเท้าลำลอง สวมใส่ในบ้าน

  • จำหน่ายรองเท้าวิ่ง brand ชั้นนำ พร้อมการตรวจประเมินวิเคราะห์ เพื่อให้ได้รองเท้าวิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ภายใต้ brand sport and shoes lab

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ คลินิกกระดูกและข้อหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ คลินิกกระดูกและข้อหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

ปวดส้นเท้าไม่หายทำอย่างไร?

            ปวดส้นเท้า ต้องการหารองเท้าสุขภาพ มาที่นี่ คลินิกกระดูกและข้อหมอกรกช แนะนำ ตรวจรักษา เลือกรองเท้า แผ่นรอง โดยแพทย์ เพื่อความสุขในการเดินของคุณ

ทำแผ่นรองเท้าสำหรับใส่ทำงาน เพื่อวันทำงานที่สุขสบาย

หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา

จะซื้อรองเท้าสุขภาพ รองเท้าเดิน รองเท้าวิ่ง แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน มาปรึกษาเราสิครับ.

0921259224
0945695665
IMG_1391.PNG
ซื้อรองเท้าหาดใหญ๋
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ คลินิกกระดูกและข้อหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
Altra+Logo+Red.jpg
หมอกระดูกและข้อหาดใหญ่ หมอโรคเท้าและข้อเท้าหาดใหญ่ ปวดส้นเท้าหาดใหญ่ คลินิกกระดูกและข้อหาดใหญ่ ซื้อรองเท้าหาดใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา
bottom of page